Onsdag 29.januar

Årsmøte/medlemsmøte

Sted: Modum Glassindustri, Katfoss

Tid: kl 19:00.

Fotokonkurranse: "Fritt motiv"

Onsdag 19.februar

Medlemsmøte

Sted: Modum Glassindustri, Katfoss

Tid: kl 19:00

Tema for fotokonkurransen: "Natur"

Morten E viser bilder.

Onsdag 25.mars

Medlemsmøte

Sted: Modum Glassindustri, Katfoss.

Tid: kl 19:00.

Tema for fotokonkurransen: "Refleksjon"
Ole Henrik Skjelstad kommer og holder foredrag om nattfoto og filterbruk.

Onsdag 29.april

Medlemsmøte - ute

Sted: Sundvolden/Kleivstua/Kongens utsikt

Tid: kl 18:30

Onsdag 27.mai

Medlemsmøte - ute

Sted: Fiskumelva, Darbu

Tid: kl 18:30

Onsdag 10.juni

Medlemsmøte - ute

Sted: Info kommer senere.

Tid: kl 18:30.